Reviva tools Cordless Drill Driver, Detail Sander, Jigsaw & Storage Box Black and Decker indoor

reviva™

So sortimentom reviva™ meníme kúsok po kúsku, fľašu po fľaši odpad na príležitosť.

BLACK+DECKER reviva™ Toolbox Bundle with storage box is placed in the room.

Vaše náradie na dosiahnutie zmeny

Sortiment reviva™ opätovne využije viac ako 10 MILIÓNOV¹ jednorazových plastových fliaš² a odkloní ich tak mimo našich oceánov a skládok. Je to preto, že každý kryt náradia reviva™ spoločnosti BLACK+DECKER® je vyrobený z 50 % certifikovaného recyklovaného materiálu Tritan™ Renew³, ktorý obsahuje množstvo recyklovaného materiálu zodpovedajúce minimálne hmotnosti 4 kusov 0,5 l jednorazových plastových fliaš².

životný cyklus reviva™

1. Jednorazové plastové fľaše²

2. Vylisované do tvaru krytu náradia reviva™

3. Produkty reviva™ používané na projekty v domácnosti

4. Recyklované na iný účel

Zoznámte sa so sortimentom

Reviva tools Cordless Drill Driver, Detail Sander, Jigsaw & Storage Box Black and Decker indoor
Reviva tools Cordless Drill Driver, Detail Sander, Jigsaw & Storage Box Black and Decker outdoor with couple chatting

Náš záväzok k udržateľnej budúcnosti

V spoločnosti Stanley Black & Decker sa snažíme o koncept ECOSMART™. To znamená, že sa zaväzujeme zlepšovať udržateľnosť našich prevádzok, našich výrobkov, našich komunít, našich dodávateľov a našich zákazníkov. Okrem toho to znamená, že pozorne sledujeme naše iniciatívy v oblasti udržateľnosti a že kladieme dôraz na udržiavanie otvoreného dialógu so všetkými našimi zainteresovanými stranami.

BLACK+DECKER reviva™ Toolbox Bundle with storage organizer is placed on the floor.
A man is holding a drill from the BLACK+DECKER reviva™ Toolbox Bundle.

FAQs

  Keďže životný štýl je čoraz ekologickejší, vieme, že naši zákazníci hľadajú udržateľnejšie riešenia aj pre svoj domov. Spoločnosť BLACK+DECKER® sa zaviazala budovať udržateľnejšiu budúcnosť a uvedenie sortimentu reviva™ je významným krokom na tejto ceste.

  Áno, kryty náradia reviva™ sú vyrobené z materiálu Tritan™ Renew, ktorý je rovnako pevný a odolný ako štandardný plast.

  Tritan™ Renew je 50 % certifikovaný recyklovaný materiál, ktorý vyrába spoločnosť Eastman, a je vyrobený z použitých jednorazových plastových fliaš, ktoré sa tak nedostanú na skládky alebo do oceánov, prípadne sa z nich získavajú.

  Materiál Tritan™ Renew sa vyrába prostredníctvom pokročilej obehovej recyklácie, známej aj ako molekulárna recyklácia. Na rozdiel od mechanickej recyklácie sa pri molekulárnej recyklácii jednorazový plastový odpad premieňa na základné stavebné prvky, ktoré sa potom použijú na výrobu odolných a vysoko výkonných materiálov. Tento proces znižuje spotrebu fosílnych zdrojov a tvorbu emisií skleníkových plynov, pričom poskytuje vlastnosti pôvodných plastových materiálov a environmentálne výhody 50 % recyklovaného obsahu.

  Sortiment reviva™ bol vyvinutý tak, aby poskytoval vynikajúci výkon, spoľahlivosť a dobu prevádzky, ktorá je rovnaká alebo dokonca ešte lepšia ako pri existujúcich modeloch.

  Recyklovaný materiál je certifikovaný prostredníctvom procesu prideľovania hmotnostnej bilancie tretej strany (prostredníctvom ISCC).

  Áno, materiál, z ktorého sú vyrobené (Tritan™ Renew), je plne recyklovateľný. Ak chcete vrátiť výrobky za účelom ich recyklácie, navštívte podporu.

  Konštrukcia internej batérie reviva™ umožňuje jej jednoduché vybratie, keď je náradie pripravené na recykláciu.

  Vytvárame a realizujeme programy recyklácie batérií a náradia po skončení životnosti a na tejto stránke budeme zverejňovať ďalšie informácie.

  Obal reviva™ je vyrobený zo 100 % recyklovaného kartónu a je 100 % recyklovateľný.

  Sortiment reviva™ je naším najnovším počinom pri vytváraní udržateľnejších výrobkov v súlade so stratégiou našej spoločnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia (ESG).

  Naša stratégia ESG je súčasťou spoločnosti Stanley Black & Decker, a preto zahŕňa zameranie sa na „Inováciu s cieľom“, v rámci ktorej sa snažíme navrhovať výrobky s ohľadom na obehovosť pri výbere materiálov, ich používanie, ako aj skončenie životnosti, pričom naším krátkodobým cieľom je do roku 2025 dosiahnuť 100 % podiel opakovane použiteľných, recyklovateľných alebo kompostovateľných obalov.

  V roku 2018 sa spoločnosť Stanley Black & Decker pripojila k popredným podnikom a vládam a stala sa signatárom Globálneho záväzku v oblasti plastového hospodárstva, ktorý je iniciatívou Nadácie Ellen MacArthurovej a Programu OSN pre životné prostredie. Spoločnosť Eastman – výrobca materiálu Tritan™ Renew – je tiež signatárom Globálneho záväzku v oblasti plastového hospodárstva.

  Účel spoločnosti Stanley Black & Decker – Pre tých, ktorí tvoria svet – pomohol zaviesť stratégiu ESG, ktorá prepojila účel spoločnosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. Hoci sa spoločnosť vždy hlboko angažovala v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, stratégia ESG, ktorá sa zrodila v roku 2017, odrážala širšie ambície spoločnosti pomôcť vytvoriť udržateľnejší svet.

  Stratégia sústreďuje úsilie spoločnosti na tri kľúčové piliere: posilnenie postavenia tvorcov, inovácie s cieľom a vytváranie udržateľnejšieho sveta. Do roku 2030 spoločnosť Stanley Black & Decker plánuje umožniť 10 miliónom tvorcov a výrobcov prosperovať v meniacom sa svete, inovovať naše výrobky s cieľom zlepšiť život 500 miliónom ľudí a byť uhlíkovo pozitívny vo svojich globálnych aktivitách, čo znamená, že zachytávanie uhlíka bude väčšie ako jeho emisie. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej stratégii ESG, navštívte našu najnovšiu správu o environmentálnom, sociálnom a podnikovom riadení tu.

  [1]Na základe 3-ročnej globálnej prognózy podielu výrobkov reviva™ vo výrobe
  [2]Predpokladá priemernú hmotnosť 0,5 l jednorazovej fľaše 10,3 g
  [3]Recyklovaný materiál je certifikovaný prostredníctvom procesu prideľovania hmotnostnej bilancie tretej strany