Záručná politika BLACK + DECKER

Firma BLACK + DECKER si je vedomá kvality svojich výrobkov a preto ponúka zákazníkom predĺženú záruku. Ponúkame záručnú dobu presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona, ktorá ale nijako neobmedzuje zákonné práva spotrebiteľa. Táto záruka je platná vo všetkých členských krajinách EÚ a krajinách Zóny európskeho voľného obchodu EFTA.

Ak sa objavia akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby na Vašom výrobku Black & Decker v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja, zaručíme Vám bezplatnú výmenu chybných častí, opravu výrobku , prípadne, podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich podmienok:

  • Prístroj nebol používaný vo výrobe, na profesionálne účely a nebol prenajímaný.
  • Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
  • Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním, pádom alebo zásahom cudzích predmetov.
  • Opravy neboli vykonávané inými osobami ako technikmi autorizovaných servisov BLACK + DECKER.

Ak chcete výrobok reklamovať, musíte predajcovi alebo pracovníkovi servisu predložiť originál dokladu o kúpe a Váš výrobok musí mať označenie CE, viď nižšie.

Licensed Products

Manual Cleaning Equipment 5 Years warranty, Electric Heaters and Electric Coolers 2 years warranty, Small Domestic Appliances 2 years warranty, Power Bars & Extension cords 2 years warranty, Electric Pressure Washers 1 years warranty, Electric Wet & Dry Vacuums 1 years warranty, Electric Pumps 1 years warranty, Garden Hand Tools 1 years warranty.  

BLACK+DECKER® has granted the following products to be manufactured and sold under license with the stated warranties, under the same terms and conditions as the 2 years warranty on BLACK+DECKER® POWER TOOLS, but over the stated period for each licensee.