Bare unit for 20V shear shrubber

Udržateľnosť

V spoločnosti Stanley Black & Decker sa snažíme o koncept ECOSMART™. To znamená, že sa zaväzujeme zlepšovať udržateľnosť našich prevádzok, našich výrobkov, našich komunít, našich dodávateľov a našich zákazníkov. Okrem toho to znamená, že pozorne sledujeme naše iniciatívy v oblasti udržateľnosti a že kladieme dôraz na udržiavanie otvoreného dialógu so všetkými našimi zainteresovanými stranami.

STANLEY Ecosmart logo

Naši ľudia

Koncept ECOSMART™ je o začlenení zodpovednosti za životné prostredie a bezpečnosť do našej kultúry a o vytvorení zmeny paradigmy, ako prilákať, rozvíjať a udržať si novú generáciu talentov.

+

Koncept Embedding ECOSMART™ v našej kultúre

Koncept ECOSMART™ nám pomáha zmeniť paradigmu v tom, ako prilákať, rozvíjať a udržať si talenty. Ďalej zvyšujeme naše už aj tak prvotriedne úsilie o zavedenie environmentálnej a bezpečnostnej zodpovednosti v našom najcennejšom aktíve – našich ľuďoch. Dbáme na to, aby sa v celom dodávateľskom reťazci našich výrobkov Stanley Black & Decker dodržiavali a podporovali najvyššie štandardy ľudských práv.

+

Naše zameranie na bezpečnosť

Safety Always (Vždy bezpečne). Od septembra 2014 zaznamenala naša spoločnosť 33-percentný pokles priemerného mesačného počtu registrovaných úrazov a dôvod je jednoduchý: aktualizovaný prístup k bezpečnosti s názvom Safety Always (Vždy bezpečne) – teda bezpečnosť na prvom mieste, na poslednom mieste a všade medzi tým.

Naša planéta

Koncept ECOSMART™ je zameraný na rozvoj našej environmentálnej stratégie s cieľom zabezpečiť, aby sme mali náskok pred vplyvmi súvisiacimi s klímou a znížili vplyv našich činností na životné prostredie.

40 Volt Lithium 20 inch Mower being used by person to mow grass.

Naše výrobky

Koncept ECOSMART™ je o integrácii trvalo udržateľných aspektov do nášho procesu navrhovania výrobkov, aby sme pomohli znížiť dopad našej výroby a výrobkov na životné prostredie bez toho, aby sme tým ohrozili ich kvalitu a hodnotu.

Field with wind turbine look from above.

Uznanie za udržateľnosť

V roku 2013 spoločnosť Stanley Black & Decker dosiahla pozíciu v indexe S&P 500 Climate Performance Leadership Index (CPLI). Tento ročný index upozorňuje na tie spoločnosti zaradené do indexu S&P 500, ktoré predstavujú stratégie zamerané na zlepšenie ich dopadu na životné prostredie.

Manufacturing facility in Chiro, Taiwan, from the above.

Projekt zverejňovania údajov o emisiách uhlíka

Dosiahli sme tiež najvyššie dosiahnuteľné skóre v indexe Climate Disclosure Leadership Index a Climate Performance Leadership Index v rámci projektu Carbon Disclosure Project. Projekt zverejňovania emisií uhlíka (CDP) spolupracuje s akcionármi a korporáciami na zverejňovaní emisií skleníkových plynov veľkých korporácií.