IDÉER + INSPIRATION

Våga. Testa. Skapa det själv.

Om du har slut på inspiration har vi flera idéer för hur du kan använda dina BLACK+DECKER®-verktyg för att sätta den personliga prägeln på ditt hem. Våra how-to guider är enkla att följa och ger friheten att sätta din egen snurr på saker och ting. Så kom igång med att skapa – den enda gränsen är din fantasi.

Senaste projekten

Viktig säkerhetsinformation

Säkerhet kommer först när man gör något gör-det-själv-projekt. Du bör vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika skada och som sådan rekommenderar BLACK+DECKER® användning av personlig skyddsutrustning när du slutför dessa uppgifter; skyddshandskar, skyddsglasögon och en dammmask vid behov. För att minska risken för person- och egendomsskador, läs och följ alla tillhörande produkttillverkares bruksanvisningar och information innan du utför någon av de visade applikationerna. BLACK+DECKER® ansvarar inte för skador på egendom eller personskador till följd av förbiseende att använda den tillhandahållna informationen med förnuftig skicklighet och försiktighet.