STANLEY BLACK & DECKER OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Oznámenie o ochrane osobných údajov uvedené nižšie vysvetľuje, ako spoločnosť Stanley Black & Decker môže získavať a používať informácie, ktoré poskytujete. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na informácie získané prostredníctvom našich internetových stránok, mikrostránok, mobilných stránok a/alebo mobilných aplikácií (ďalej len „platforma“), ktoré vyslovene prijali a zobrazujú alebo uvádzajú odkaz na toto Oznámenie o ochrane osobných údajov a ktoré vlastní, prevádzkuje alebo kontroluje pridružená spoločnosť spoločnosti Stanley Black & Decker, Inc., vrátane spoločností Black+Decker, Bostitch, DEWALT, Elco, Emglo, Facom, Lista, MacTools, PACOM, Porter-Cable, Powers, Proto, Stanley, Stanley FatMax, Usag a Vidmar, STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA, S.R.O. (spoločnosť registrovaná pod číslom ICO : 44 514 905), ktorej sídlo je na adrese Vysoká 2B, 811 06 Bratislava, Slovakia, alebo akákoľvek z jej pridružených spoločností (spoločne sa na ne odvoláva ako na „Stanley Black & Decker“ alebo „my“).

Sme presvedčení, že vaše súkromie na internete je nesmierne dôležité. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov načrtnuté nižšie opisuje platné zásady a prax spoločnosti Stanley Black & Decker v súvislosti s naším zhromažďovaním osobných údajov prostredníctvom platformy v rozsahu, v akom sú takéto osobné údaje chránené platnými zákonmi na ochranu údajov. Termín „osobné údaje“ sa odvoláva na informácie o vás, podľa ktorých je vás možné identifikovať alebo ste identifikovateľný/á, napríklad vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, a informácie o vašom používaní našich nástrojov, tovaru a služieb. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov tiež hovorí o podrobnostiach iných informácií, ktoré zhromažďujeme, napr. používanie cookies alebo iných technológií, podľa ktorých vás nie je možné identifikovať.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov hovorí o tomto: 

1. Aké informácie spoločnosť Stanley Black & Decker zhromažďuje a ako spoločnosť Stanley Black & Decker tieto informácie používa?

2. Ako mám zastaviť spoločnosť Stanley Black & Decker, aby mi neposielala e-mailom marketingové informácie?

3. Ako je to s odkazmi zo stránok spoločnosti Stanley Black & Decker na iné stránky?

4. Bude sa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov meniť?

5. Ako môžem zabezpečiť, aby informácie, ktoré súvisia so mnou a má ich spoločnosť Stanley Black & Decker, boli presné a aktuálne?

6. Bude spoločnosť Stanley Black & Decker prenášať moje informácie do zahraničia?

7. Aký druh bezpečnostných opatrení sa používa na ochranu mojich informácií?

8. Obráťte sa na Stanley Black & Decker

1. Aké informácie spoločnosť Stanley Black & Decker zhromažďuje a ako spoločnosť Stanley Black & Decker tieto informácie používa? 

Osobné údaje zhromaždené pomocou platformy

Platformu môžete používať na nákup výrobkov z našej spoločnosti alebo na získanie doplňujúcich informácií alebo služieb našej spoločnosti, môžete sa zúčastniť na súťažiach alebo poskytovať nám informácie súvisiace s prieskumom spokojnosti zákazníkov, nákupných zvyklostí zákazníkov a iné nákupné informácie. Keď si kúpite naše výrobky alebo si vyžiadate doplňujúce informácie, alebo inak s nami komunikujete, môžeme o vás zhromažďovať informácie, vrátane osobných údajov, napríklad vaše meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a platobné údaje a podrobnosti o vašom nákupe, požiadavke alebo otázke. Môžeme tiež požiadať o demografické a/alebo lokalizačné údaje, ktoré nám umožňujú poskytovať vám služby našité na mieru. Niekedy doplníme informácií, ktoré nám poskytnete, informáciami, ktoré dostaneme od tretích strán. Napríklad ak dostaneme nepresné poštové smerovacie číslo, môžeme použiť softvér tretej strany, aby ho opravil.

Používanie osobných údajov

Informácie, ktoré sa dozvieme od zákazníkov, nám pomáhajú prispôsobovať a neustále zlepšovať vaše skúsenosti na našej platforme, tiež nám pomáhajú zlepšovať výrobky a služby, ktoré poskytujeme.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na tieto účely: 

- Môžeme vás kontaktovať, aby sme vás informovali o nových produktoch a službách, ktoré budeme poskytovať; 

- Môžeme vám poslať informácie o našich ďalších výrobkoch a službách, a pravidelne aktualizovať údaje o témach, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať; 

- Môžeme vám poslať požadované informácie o našich výrobkoch a službách; 

- Môžeme vás osloviť, aby sme vás upozornili, ak ste vyhrali súťaž, ktorú sme organizovali; 

- Môžeme použiť vaše osobné údaje na výskum trhu, napríklad vás môžeme kontaktovať, aby sme dostali spätnú väzbu na naše výrobky a služby; 

- Môžeme použiť vaše osobné údaje na vytvorenie štatistických údajov o používaní našej platformy, výrobkov a služieb; 

- Môžeme použiť vaše osobné údaje na realizáciu vašich objednávok, aby sme odpovedali na vaše reklamácie a/alebo poskytli vám prípadné požadované služby; 

- Môžeme použiť vaše osobné údaje, aby sme sa na vás obrátili, ak to bude potrebné alebo vhodné, napríklad ak budete mať otázky týkajúce sa jedného z našich výrobkov alebo služieb; a

- Môžeme použiť vaše osobné údaje interne na správu našej platformy, aby nám pomohli zlepšiť naše služby. 

Budeme požadovať iba také údaje, ktoré sú primerané, relevantné a pre dané účely nie sú nadbytočné. 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, ak nám povolíte prístup k svojim osobným údajom prostredníctvom jedného z vašich účtov na sociálnych sieťach, napr. Facebook, Twitter, Google Plus alebo iných (ďalej len „osobné účty na sociálnych sieťach“)

Spoločnosť Stanley Black & Decker vám môže umožniť používať svoje informácie z osobných účtov na sociálnych sieťach, aby ste nám poskytli požadované informácie, keď využijete funkcie na našej platforme, ale pred použitím takýchto informácií vás osobitne požiadame o takéto povolenie. Ak sa rozhodnete, že nám poskytnete informácie prostredníctvom svojho osobného účtu na sociálnych sieťach, spoločnosť Stanley Black & Decker môže zhromaždiť len niektoré, prípadne všetky, ktoré sa uvádzajú na obrazovke so žiadosťou o povolenie, kde musíte kliknúť, aby sme získali povolenie zhromažďovať tieto informácie.

Tieto informácie by mohli zahŕňať: vaše meno, profilový obrázok, pohlavie, siete, identifikačné číslo používateľa, zoznam priateľov, narodeniny, označenia Páči sa mi to, vzdelanie, pracovnú minulosť, aktuálne mesto, rodné mesto, záujmy, stav vzťahu a všetky ďalšie informácie, ktoré ste zdieľali s každým na svojom osobnom účte na sociálnych sieťach. Majte na pamäti, že vaše osobné účty na sociálnych sieťach môžu zmeniť typy informácií, ku ktorým môžeme mať prístup použitím tohto procesu poskytovania informácií, preto si starostlivo prečítajte Žiadosť o povolenie prístupu k informáciám na osobných účtoch sociálnych sietí ešte pred použitím tejto metódy poskytovania informácií našej platforme. Je tiež možné, že spoločnosť Stanley Black & Decker bude môcť naďalej zhromažďovať tieto informácie z vašich osobných účtov na sociálnych sieťach aj v prípade, že tieto informácie neskôr upravíte.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov nepokrýva postupy na ochranu súkromia a bezpečnosti stránok na sociálnych sieťach, kde má spoločnosť Stanley Black & Decker svoje stránky pre sociálne siete. Prečítajte si, prosím, postupy na ochranu súkromia stránok na sociálnych sieťach, ak máte otázky, týkajúce sa ich súkromia alebo bezpečnosti.

Údaje, ktoré sa automaticky zhromažďujú prostredníctvom našej platformy

Okrem informácií, ktoré zhromažďujeme ako bolo opísané vyššie, používame technológie, ktoré automaticky zhromažďujú informácie o používaní našej platformy. Napríklad náš webový server automaticky zaznamenáva, ktoré stránky na našej webovej stránke prezerajú naši návštevníci, ich IP adresy a použité webové prehliadače. Táto technológia nám umožňuje zostaviť súhrnné informácie o našich návštevníkoch a ich používaní našej platformy. Naše webové stránky obsahujú hypertextové odkazy na ďalšie stránky na našej webovej stránke. Môžeme používať technológiu na sledovanie, ako často sa tieto odkazy používajú a ktoré stránky si na našej webovej stránke naši návštevníci vyberajú pre zobrazenie. Táto technológia nám opäť umožní lepšie pochopiť používanie týchto hypertextových odkazov.

Vašu IP adresu používame, aby nám pomohla diagnostikovať problémy s našim serverom a pri správe našej platformy. IP adresa je číselný kód, ktorý identifikuje váš počítač na sieti alebo v tomto prípade na internete. Vaša IP adresa sa tiež využíva na zber demografických informácií (napríklad vašej približnej polohy, napr. vaše mesto alebo štát). Môžeme tiež pomocou IP adresy vyhľadávať a určiť, z ktorej domény prichádzate (t.j. aol.com, vasaspolocnost.com), aby sme presnejšie odhadli demografické údaje našich používateľov.

Cookies a ostatné technológie

Aby bolo možné automaticky zhromažďovať údaje opísané v predchádzajúcom odseku, rovnako ako väčšina webových stránok používame „cookies“. Cookies sú malé informácie, ktoré sa posielajú do vášho prehliadača a ukladajú na pevnom disku vášho počítača. Pozri naše Zásady pre cookies [ODKAZ], kde nájdete viac informácií o cookies a spôsobe, ako zmeniť svoje nastavenia, aby ste cookies vymazali alebo zamietli.

Sprístupnenie vašich osobných údajov

Nezdieľame, nepredávame ani nedistribuujeme vaše osobné údaje, pokiaľ nie je stanovené inak v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov a za týchto obmedzených podmienok: 

- Vaše osobné údaje sa môžu prenášať alebo poskytnúť iným spoločnostiam v rámci našej skupiny spoločností s cieľom poskytnúť vám informácie, výrobky alebo služby, ktoré vyžadujete, alebo informácie o výrobkoch, službách alebo témach, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. V časti 2 nájdete informácie, ako zastaviť spoločnosť Stanley Black & Decker, aby sa na vás neobracala za účelom marketingu.

- Vaše osobné údaje sa môžu prenášať alebo poskytnúť spoločnostiam v rámci našej skupiny spoločností a/alebo tretím stranám, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene v súlade s účelom, na ktorý boli údaje pôvodne zozbierané (vrátane účelov ustanovených v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov), alebo na účely, s ktorými ste následne súhlasili. Napríklad niekedy poskytovateľ služieb tretej strany môže mať prístup k vašim osobným údajom s cieľom podporiť náš systém informačných technológií alebo na spracovanie mailov v našom mene. Tieto tretie strany majú prístup k osobným údajom potrebným pre výkon ich funkcií, ale nesmú ich použiť na iné účely. 

- V prípade, že ste s tým súhlasili, môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám s iným zameraním, ktoré vás môžu osloviť ohľadom svojich produktov alebo služieb, ktoré by vás mohli zaujímať. 

- Môžeme poskytovať, prenášať alebo sprístupňovať informácie, aby sme postupovali v súlade s právnymi požiadavkami pre výkon spravodlivosti, komunikovali s databázami pre boj proti podvodom, chránili svoje existenčné záujmy, chránili bezpečnosť alebo integritu našich databáz alebo platformu, aby sme prijali opatrenia proti právnej zodpovednosti alebo v prípade nášho predaja, fúzie, reorganizácie, zrušenia alebo pri podobných udalostiach. Budeme vás informovať o každom takomto prenose alebo sprístupnení v súlade so zákonom.

Tam, kde je to vhodné, pred zverejnením osobných údajov tretej osobe sa budeme usilovať o to, aby sme zmluvne požadovali od tretej strany, aby prijala príslušné opatrenia, ako aj organizačné a bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto údajov a dodržiavala povinnosti súvisiace s dôvernosťou a všetkými platnými právnymi predpismi. 

2. Ako mám zastaviť spoločnosť Stanley Black & Decker, aby ma neoslovovala e-mailom na účely marketingu?

Ak ste na našom zozname pre rozposielanie e-mailov, možno ste od nás dostali e-maily o našich výrobkoch, špeciálnych ponukách, súťažiach a iných záležitostiach. Ak si želáte zrušiť doručovanie e-mailov s marketingovým obsahom, stačí, ak nám zašlete e-mail na adresu contact-web-slovakia@sbdinc.com s predmetom „Odhlásenie od e-mailov“ v hlavičke.

Každý e-mail, ktorý zašleme, obsahuje jednoduchý automatizovaný spôsob, ktorý zariadi, že prestanete od nás dostávať e-maily. Ak si to želáte urobiť, postupujte podľa pokynov v dolnej časti e-mailu.

Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme urýchlene ukončili komunikáciu prostredníctvom e-mailov; niekedy však môže dôjsť k oneskoreniu spracovania, ale vyrieši sa to čo najskôr. 

3. Ako je to s odkazmi zo stránok spoločnosti Stanley Black & Decker na iné stránky? 

Môžeme pridať externé odkazy na ďalšie súvisiace webové stránky. Nie sme zodpovední za obsah, ktorý môže byť na takýchto odkazovaných stránkach. Okrem toho, samotná existencia externého odkazu nehovorí, že spoločnosť Stanley Black & Decker schvaľuje odkazovanú spoločnosť, výrobok alebo službu. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady pre súkromie a podmienky používania takýchto odkazovaných stránok.

4. Bude sa toto Oznámenie o ochrane osobných údajov meniť?

Stále zlepšujeme naše metódy komunikácie a na platformu k našim súčasným službám pridávame nové funkcie a vlastnosti. Vzhľadom na tieto prebiehajúce zmeny, zmeny legislatívy a meniacu sa povahu technológie sa naše postupy súvisiace s údajmi z času na čas menia. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku často kontrolovali, či nedošlo k aktualizáciám. Tam, kde to vyžadujú právne predpisy, ak a keď sa naše postupy pre prácu s údajmi zmenia, tieto zmeny oznámime vám a rovnako aj miestnemu úradu pre údaje. 

5. Ako môžem zabezpečiť, aby informácie, ktoré súvisia so mnou a má ich spoločnosť Stanley Black & Decker, boli presné a aktuálne? 

Po obdržaní vašej písomnej žiadosti a dostatočného množstva informácií, aby sme mohli identifikovať vaše osobné údaje, vás budeme informovať, ktoré osobné údaje o vás máme, začo vám môžeme účtovať poplatok, až do maximálnej výšky povolenej platnými právnymi predpismi. Tiež opravíme, zmeníme alebo odstránime všetky osobné údaje, ktoré sú nepresné. Môžete aktualizovať akékoľvek informácie, ktoré ste nám dali, tak, že sa na nás obrátite na adresách uvedených nižšie. Pokiaľ nám nepoviete, aby sme vaše osobné údaje odstránili, budú sa uchovávať tak dlho, ako je potrebné na účel(y), pre ktoré boli zhromaždené. Žiadosti o odstránenie osobných údajov podliehajú všetkým platným právnym povinnostiam, povinnostiam na etické podávanie správ a uchovávanie dokumentov, ktoré nám boli uložené. 

6. Bude spoločnosť Stanley Black & Decker prenášať moje informácie do zahraničia? 

Ak navštívite našu platformu z inej krajiny ako je krajina, v ktorej sú umiestnené naše servery (v súčasnosti sú v Nemecko a Veľká Británia), budú sa prostredníctvom rôznej korešpondencie nutne prenášať informácie cez medzinárodné hranice. Spoločnosť Stanley Black & Decker je navyše súčasťou nadnárodnej skupiny spoločností, a preto sa vaše osobné údaje môžu preniesť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru na jeden alebo viacero účelov, na ktoré boli údaje pôvodne zhromaždené (vrátane účelov stanovených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov), alebo na účely, s ktorými ste následne súhlasili. Upozorňujeme, že niektoré krajiny, kam sa vaše osobné údaje môžu preniesť, nemusia mať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako vo vašej pôvodnej krajine. Ale vždy budeme pracovať s vašimi osobnými údajmi v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov. Použitím našej platformy a ekonomickou korešpondenciou s nami súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov, ako sa uvádza v tejto časti 6. 

7. Aký druh bezpečnostných opatrení sa používa na ochranu mojich informácií? 

Používame zodpovedajúce technické zabezpečenie a organizačné opatrenia, a usilujeme sa o to, aby sme zabezpečili, že každá tretia strana, ktorá spracováva vaše osobné údaje v našom mene, bude uplatňovať zodpovedajúce technické zabezpečenie a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov proti ich neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu vašich osobných údajov. 

8. Obráťte sa na Stanley Black & Decker 

Pošlite nám, prosím, svoje prípadné pripomienky k tomuto Oznámeniu o ochrane osobných údajov. Ak máte otázky v súvislosti s týmto oznámením alebo niektorou časťou našich služieb, obráťte sa na nás e-mailom na adrese contact-web-slovakia@sbdinc.com alebo písomne na adrese STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA, S.R.O.,  Vysoká 2B, 811 06 Bratislava, Slovakia.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa aktualizovalo naposledy v októbri 2016.