Pošlite svoj nápad

Postup podania nápadu pre BLACK+DECKER™

Ďakujeme za váš záujem týkajúci sa nášho postupu hodnotenia externých nápadov a návrhov.

Ako spoločnosť sme vďační za vaše nápady, a to za nasledujúcich podmienok:

  • Myšlienka musí byť nová.
  • Myšlienka musí byť chránená patentom alebo dočasne chránená patentovou prihláškou.
  • Myšlienka musí byť relevantná pre naše podnikanie.
  • Myšlienka musí byť ekonomicky životaschopná z výrobného a marketingového pohľadu.
  • Myšlienka musí podľa nášho názoru uspokojovať potreby našich zákazníkov.
  • Budeme zvažovať iba otvorené návrhy, ktoré nie sú dôverné.

Myšlienka musí byť podaná prostredníctvom nášho on-line systému na predkladanie nápadov a návrhov. Nápady a návrhy už neprijímame fyzicky prostredníctvom pošty odoslanej na poštovú adresu.

Ako bolo uvedené vyššie, budeme uvažovať len o nápadoch, pri ktorých bol použitý patent. To je podľa nášho názoru najlepší spôsob, ako zabezpečiť, že vaše duševné vlastníctvo bude ochránené najlepším spôsobom. Pokiaľ ste ešte nepožiadali o patent, odporúčame sa obrátiť na váš národný patentový úrad alebo Európsky patentový úrad. Informácie o nich možno nájsť na internetových stránkach Európskeho patentového úradu: www.epo.org.

Tento postup chráni vaše práva tým, že vám bráni vo „zverejnení“ vášho nápadu bez právnej ochrany.

Rozhodnutie požiadať o patent je výlučne na vás a mali by ste si byť vedomí, že neexistuje žiadna záruka, že spoločnosť Stanley Black & Decker bude mať nejaký záujem o váš nápad alebo návrh.

Ak sa rozhodnete žiadať o patent, vítame váš záujem vrátiť sa na túto stránku a odoslať váš nápad on-line, len čo ste dostali potvrdenie o podaní z patentového úradu. Náš proces podania on-line vám umožní poskytnúť všetky potrebné informácie pre nás a vykonať úvodné otvorené preskúmanie. Budete mať tiež možnosť nahrávať elektronické informácie, ako sú videá, obrázky alebo dokumenty, pričom veľkosť každého súboru musí byť menšia než 3 MB.

Ak ste už podali patentovú prihlášku a máte príjem podania z patentového úradu, kliknite, prosím, na odkaz nižšie, prihláste sa a začnite proces podania nápadu.

www.stanleyblackanddecker.com/contact/submit-idea