Ochrana súkromia

 

Vitajte na stránke blackanddecker.co.uk, ktorú prevádzkujú spoločnosti Black & Decker Europe (registračné číslo 00291547) and Black & Decker (registračné číslo 01842628), ktorých sídlo sa nachádza na adrese 210 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3YD, Spojené kráľovstvo. Používanie stránky blackanddecker.co.uk podlieha nasledujúcim podmienkam. Pozorne si ich prečítajte. Spoločnosti Black & Decker Europe, Black & Decker (obidve odteraz označované ako „Black & Decker“), ich materské, dcérske a iné spoločnosti v rámci skupiny prevádzkujú stránku blackanddecker.co.uk a služby Black & Decker spojené so stránkou europe-blackanddecker.com na základe týchto podmienok.

Označenia „vy“, „váš“ pri použití súkromných údajov znamenajú každý používateľ tejto webovej stránky.

DÔLEŽITÉ: TÝM, ŽE NÁM POSKYTNETE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A/ALEBO TÝM, ŽE POUŽÍVATE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU, VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS, ŽE VŠETKY OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ STE POSKYTLI, SA MÔŽU SPRACOVÁVAŤ SPÔSOBOM A NA ÚČELY POPÍSANÉ NIŽŠIE A ŽE ZARUČUJETE, ŽE VAMI POSKYTNUTÉ ÚDAJE SÚ SPRÁVNE.

Veríme, že zachovanie vášho súkromia na internete je veľmi dôležité. Ochrana súkromia popísaná nižšie popisuje aktuálnu stratégiu a praktiky Black & Decker týkajúce sa osobných údajov, ktoré sme získali od vás priamo a/alebo cez webovú stránku do takej miery, že takéto osobné údaje sú chránené príslušnými európskymi zákonmi na ochranu údajov. Termín „osobné údaje“ sa vzťahuje na vaše osobné identifikačné údaje, ako sú vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

Obchodné oddelenie Black & Decker Slovakia s. r. o. so sídlom na adrese Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava, IČO: 44 514 905, ( “Black & Decker Slovakia s. r. o. “) môže v určitých obdobiach pripraviť a realizovať obchodné kampane pre svojich zákazníkov na svojom miestnom trhu. V tom čase sa vaše osobné údaje môžu poskytnúť obchodnému vedúcemu Black & Decker Slovakia s. r. o., aby mohol uskutočniť odovzdanie výhry. Len obchodný vedúci Black & Decker Slovakia s. r. o. má prístup k vašim osobným údajom a tieto osobné údaje sú bezpečne uložené v jeho počítači počas trvania kampane , alebo odovzdávania výhry. Po ukončení súťaže alebo po odovzdaní výhry sa všetky osobné údaje zničia.
Všetky osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Nasledujúce práva uvedené v paragrafe 20 Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov sú vám zaručené:
http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/Uplne_znenie_428_2002.pdf

Stratégia sa týka nasledujúcich oblastí:
1. Aké informácie Black & Decker získava a ako tieto informácie Black & Decker používa?
2. Ako preruším to, aby ma Black & Decker kontaktoval v budúcnosti prostredníctvom e-mailov?
3. Aký je postup týkajúci sa vlastníctva informácií spoločnosťou Black & Decker?
4. Ako je stránka Black & Decker spojená s inými stránkami?
5. Zmení sa táto stratégia ochrany súkromia?
6. Ako sa môžem uistiť, že informácie týkajúce sa mojej osoby a ktoré uchováva Black & Decker, sú správne a aktuálne?
7. Prenesie Black & Decker informácie týkajúce sa mojej osoby do zahraničia?
8. Aké bezpečnostné opatrenia sa používajú na ochranu vašich osobných údajov?
9. Rozhodujúce právo
10. Kontaktujte Black & Decker Európa

1. Aké informácie Black & Decker získava a ako tieto informácie Black & Decker používa?

Môžete sa rozhodnúť pre kúpu našich výrobkov alebo pre získanie dodatočných informácií alebo služieb, alebo nám môžete poskytnúť informácie týkajúce sa prieskumov o spokojnosti zákazníkov, o nákupných zvykoch zákazníkov alebo iné informácie o kúpe. Keď si zakúpite naše výrobky alebo keď požiadate o dodatočné informácie, vyžiadame od vás osobné informácie vrátane vašich osobných údajov, ako sú vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a podrobnosti o platbe. Môžeme si tiež vyžiadať demografické informácie, ktoré nám umožnia poskytnúť vám osobné služby. Informácie, ktoré nám poskytnete, sa uložia buď manuálne alebo elektronickou formou do našich databáz. Niekedy informácie, ktoré ste nám poskytli dopĺňame o informácie získané od tretích strán. Napríklad ak zadáte nesprávne poštové smerové číslo, môžeme použiť softvér tretej strany na jeho opravu.

Používanie osobných údajov

Informácie, ktoré dostávame od našich zákazníkov, nám pomáhajú zosobniť a priebežne vylepšovať vaše skúsenosti s našou webovou stránkou, tiež nám pomáhajú vylepšovať naše výrobky a služby, ktoré poskytujeme. Keď vás požiadame o vaše osobné údaje, môže to zahŕňať nasledujúce účely:
• môžeme vás príležitostne kontaktovať, aby sme vás informovali o nových výrobkoch a službách, ktoré poskytujeme;
• môžeme vám zasielať informácie o našich ďalších výrobkoch a službách a pravidelných aktualizáciách tých záležitostí, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať;
• môžeme vám posielať vyžiadané informácie o našich výrobkoch a službách;
• môžeme vás kontaktovať, aby sme vás upozornili, že ste vyhrali určitú súťaž, ktorú sme pripravili;
• môžeme použiť vaše osobné údaje na obchodné účely a na prieskum trhu a a môžeme použiť vaše osobné údaje na vytvorenie štatistík;
• môžeme použiť vaše osobné údaje na vypĺňanie objednávok, pri vybavovaní záruk a/alebo pri poskytovaní akýchkoľvek požadovaných služieb;
• môžeme použiť vaše osobné údaje, aby sme vás kontaktovali, kde je to potrebné alebo vhodné, napríklad ak máte otázku týkajúcu sa našich výrobkov alebo služieb; a
• môžeme použiť vaše osobné údaje interne pri administrácii tejto webovej stránky a pri vylepšovaní našich služieb. Toto môže zahŕňať kontaktovanie súčasných a/alebo minulých návštevníkov webovej stránky Black & Decker, ktorí poskytli svoje osobné informácie Black & Decker.
Budeme si žiadať len tie informácie, ktoré sú adekvátne, relevantné a nepresahujú tieto účely. Informácie na tieto účely môžeme odosielať e-mailom (ak ste nám poskytli súhlas takto konať) alebo poštou.

Anonymné údaje zozbierané prostredníctvom tejto webovej stránky
Okrem informácií, ktoré získavame vyššie uvedeným spôsobom, používame technológiu na zber anonymných informácií o používaní tejto webovej stránky. Napríklad náš webový server automaticky zaznamenáva, ktoré stránky našej webovej stránky si návštevníci prezreli, ich IP adresy a ktoré webové prehliadače pritom použili. Táto technológia vás neidentifikuje osobne, len jednoducho nám umožňuje vytvárať štatistiky o našich návštevníkoch a o tom, ako používajú našu webovú stránku. Naša webová stránka obsahuje hyper odkazy na iné stránky na našej webovej stránke. Môžeme použiť technológiu na vystopovanie toho, ako často sa tieto odkazy používajú a ktoré stránky našej webovej stránky naši návštevníci prezerajú. Opäť táto technológia vás neidentifikuje osobne – len nám jednoducho umožňuje vytvárať štatistiky o používaní týchto hyper odkazov.

Cookies
Aby sme mohli zozbierať anonymné údaje popísané v predchádzajúcom odseku, môžeme využívať dočasné „cookies“, ktoré zostávajú v „cookies“ súboroch vo vašom prehliadači, až kým ho nezatvoríte. Môžeme tiež používať „cookies“ v e-mailovej korešpondencii na personalizovanie e-mailu a na vystopovanie toho, či bol otvorený a prečítaný, alebo na to, či ste použili odkazy na webové stránky, ktoré boli obsiahnuté v e-mailovej korešpondencii. Toto nám umožní sledovať a vylepšovať našu e-mailovú komunikáciu a našu webovú stránku.
Samotné „cookies“ sa nemôžu použiť na odhalenie identity používateľa. „Cookie“ je krátka informácia, ktorá sa odošle do vášho prehliadača a uloží sa na pevný disk vášho počítača. „Cookies“ nepoškodia váš počítač. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil, keď prijmete „cookie“. Toto vám umožní rozhodnúť sa, či ho chcete prijať alebo nie.
Tiež použijeme vašu IP adresu, ktorá nám pomôže diagnostikovať problém s naším serverom a ktorá nám pomôže pri administrácii našej webovej stránky. IP adresa je číselným kódom, ktorý identifikuje váš počítač v sieti, v tomto prípade je to Internet. Vaša IP adresa sa tiež použije na zozbieranie celkových demografických informácií.
Môžeme tiež vyhľadávať IP, aby sme mohli určiť, z ktorej domény pochádzate (t. j. aol.com, vasaspolocnost.com), aby sme získali ešte presnejšie demografické údaje o našich používateľoch.

Odhalenie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje nezdieľame, nepredávame a nešírime, ibaže je to uvedené v tomto vyhlásení o osobných údajoch a za nasledujúcich limitovaných podmienok inak:
• Vaše osobné údaje sa príležitostne môžu poskytnúť alebo zdieľať s inými spoločnosťami v rámci našej skupiny, aby sme vám mohli poskytnúť informácie, výrobky a služby, o ktoré ste požiadali, alebo informácie, služby alebo témy, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Naše spoločnosti v rámci skupiny nájdete na stránke: ( please insert the link)
• Vaše osobné údaje sa môžu poskytnúť alebo zdieľať so spoločnosťami v rámci našej skupiny spoločností a/alebo s tretími stranami, ktoré spracúvajú osobné údaje v náš prospech v súlade s účelmi, pre ktoré boli údaje pôvodne zozbierané (vrátane účelov stanovených v stratégii ochrany súkromia), alebo na účely, pre ktoré ste následne vyjadrili svoj súhlas. Napríklad niekedy tretia strana môže získať prístup k vašim osobným údajom, aby mohla podporiť náš informačno-technologický systém alebo aby sa mohla viesť e-mailová korešpondencia vo váš prospech. Tieto tretie strany majú prístup k tým vašim osobným údajom, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich funkcií, ale nemôžu byť použité na iné účely. Zoznam tretích strán, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje vo váš prospech, nájdete na stránke: ( please insert the list of third parties who process personal data on the controllers behalf)
• Tam, kde ste poskytli svoj súhlas, môžeme vaše osobné údaje zdieľať s inými tretími obchodnými stranami, ktoré vás môžu kontaktovať a poskytnúť vám výrobky alebo služby, o ktoré by ste mohli mať záujem.
• Môžeme zdieľať, poskytovať alebo odhaľovať informácie v našich databázach a záznamoch serverov tak, aby sme konali v zhode s právnymi požiadavkami, pre správu súdov, pri interakcii s podvodnými databázami, na ochranu vašich životných záujmov, na ochranu bezpečnosti alebo integrity našich databáz alebo tejto webovej stránky, na zabezpečenie opatrení proti právnej zodpovednosti alebo pre prípad nášho predaja, zlúčenia, reorganizácie, zrušenia alebo podobnej udalosti. O takomto poskytnutí alebo odhalení vás budeme informovať tak, ako to vyžaduje zákon.
Tam, kde je to vhodné, ešte pred odhalením osobných údajov tretej strane, sa budeme snažiť zmluvne vyžadovať od tretej strany, aby vykonala príslušné kroky ako aj organizačné a bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto údajov a na to, aby konala v súlade s povinnosťou zachovať utajenosť a so všetkými príslušnými zákonmi.

2. Ako preruším to, aby ma Black & Decker kontaktoval v budúcnosti prostredníctvom
e-mailov?

Ak ste na našom zozname e-mailových adries, možno budete dostávať od nás e-maily o našich výrobkoch, špeciálnych ponukách, súťažiach a o iných záležitostiach. Ak si želáte zrušiť prijímanie našej e-mailovej korešpondencie alebo ak chcete zrušiť spracovávanie vašich informácií akýmkoľvek spôsobom, pošlite nám e-mail na adresu reply@blackdecker.com s predmetom správy „Email Unsubscribe“.
Každý e-mail, ktorý odošleme, obsahuje jednoduchý a automatický spôsob prerušenia e-mailovej korešpondencie. Ak si to želáte, jednoducho nasledujte pokyny v spodnej časti e-mailu.
Budeme sa snažiť čo najskôr prerušiť e-mailovú komunikáciu, avšak toto sa môže stať predmetom omeškania z dôvodu administratívy , ale budeme sa snažiť prerušenie e-mailovej komunikácie čo najskôr vybaviť.

3. Aký je postup týkajúci sa vlastníctva informácií spoločnosťou Black & Decker?

Všetky názory, nápady, návrhy a inú spätnú väzba predloženú našej webovej stránke môže Black & Decker použiť bez akéhokoľvek obmedzenia a bez poplatkov a nič obsiahnuté v tomto postupe toto neobmedzí alebo ináč neovplyvní. Môžu sa vyskytnúť prípady, kde budeme vyžadovať predloženie, alebo kde povolíme predloženie vašich názorov/nápadov. V takýchto prípadoch vás požiadame o súhlas s podmienkami pripravenej dohody s Black & Decker, ktorá sa bude týkať poskytovania takýchto informácií ešte pred ich predložením.

4. Ako je stránka Black & Decker spojená s inými stránkami?

Môžeme pridať externé odkazy na iné súvisiace webové stránky. Určite sa budeme snažiť spojiť sa s webovými stránkami, ktoré tak isto zachovávajú vysokú úroveň ochrany na Internete, avšak nie sme zodpovední za obsah, ktorý sa na týchto webových stránkach môže vyskytovať. Okrem toho výskyt externých odkazov nepoukazuje na to, že Black & Decker súhlasí s danými spoločnosťami, výrobkami alebo službami. Odporúčame vám, aby ste si prečítali stratégiu ochrany súkromia a podmienky používania stránok v týchto odkazoch.

5. Zmení sa táto stratégia ochrany súkromia?

Priebežne vylepšujeme naše metódy komunikácie a pridávame nové funkcie a vlastnosti na našu webovú stránku a k našim už existujúcim službám. Z dôvodu týchto prebiehajúcich zmien, zmien v zákonoch a meniaceho sa charakteru technológie sa naše metódy spracovania údajov budú z času na čas meniť. Ak a kedy sa naše metódy spracovania údajov zmenia, upozorníme vás ako aj príslušné úrady na ochranu údajov, ak to vyžaduje zákon. Odporúčame vám, aby ste túto stránku často kontrolovali.

6. Ako sa môžem uistiť, že informácie týkajúce sa mojej osoby a ktoré uchováva Black & Decker, sú správne a aktuálne?

Na základe vašej písomnej žiadosti a dostatočných informácií, ktoré nám umožnia identifikovať vaše osobné údaje, poskytneme vám vaše osobné údaje, ktoré o vás máme, za čo si môžeme žiadať poplatok v takej maximálnej výške, ako to povoľuje zákon. Taktiež opravíme, doplníme alebo vymažeme všetky osobné údaje, ktoré sú nesprávne a oznámime tretej strane tieto nevyhnutné zmeny. Informácie, ktoré ste nám poskytli, môžete aktualizovať a potom nás kontaktujte na adresách uvedených nižšie. Ak nám neoznámite, aby sme vymazali vaše osobné údaje, tieto údaje sa zachovajú tak dlho, ako budú potrebné pre vykonávanie účelu/účelov, pre ktoré boli zozbierané. Žiadosti o vymazanie osobných údajov podliehajú príslušným právnym a etickým povinnostiam týkajúcim sa oznamovania a uchovávania dokumentov, ktorými sme viazaní. .

7. Prenesie Black & Decker informácie týkajúce sa mojej osoby do zahraničia?

Ak ste navštívili webovú stránku z inej krajiny, ako je krajina, v ktorej sú umiestnené naše servery (v súčasnosti je to Nemecko), rozličné druhy komunikácie budú mať nevyhnutne za následok prenos informácií cez medzinárodné hranice. Navyše sa vaše osobné údaje môžu preniesť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru pre jeden alebo viacero účelov, pre ktoré boli údaje pôvodne zozbierané (vrátane účelov zahrnutých v tejto stratégii ochrany súkromia), alebo pre účely, na ktoré ste následne poskytli váš súhlas. Nezabúdajte na to, že niektoré krajiny, do ktorých sa preniesli vaše osobné údaje, nemusia mať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako krajina vášho pôvodu. Návštevou tejto webovej stránky a využívaním elektronickej komunikácie dávate svoj súhlas na spracovanie a prenos vašich osobných údajov tak, ako je to stanovené v tejto časti 7.

8. Aké bezpečnostné opatrenia sa používajú na ochranu vašich osobných údajov?

Uplatňujeme vhodné technické bezpečnostné a organizačné opatrenia a snažíme sa zabezpečiť, aby tretia strana, ktorá spracúva vaše osobné údaje vo váš prospech, uplatňovala vhodné technické bezpečnostné a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred ich neoprávneným alebo nelegálnym spracovaním a pred náhodnou stratou alebo zničením či poškodením. Všetky osobné údaje sa ukladajú na bezpečných počítačoch a kódujú sa všade tam, kde je to možné.

9. Rozhodujúce právo

Toto vyhlásenie o osobných údajoch je súčasťou našich podmienok používania tejto webovej stránky (http://www.blackanddecker.co.uk/terms/) a autonómne zákony Anglicka a Walesu upravujú akékoľvek sporné otázky alebo nároky akéhokoľvek druhu, ktoré vznikajú alebo sa týkajú používania tejto webovej stránky bez ohľadu na akékoľvek protirečenia so zákonnými podmienkami. Všetky úkony alebo postupy vznikajúce alebo týkajúce sa tohto vyhlásenia o osobných údajoch, ich platnosť, výkon, uplatnenie alebo porušenie, alebo skutková podstata tohto vyhlásenia o osobných údajoch môžu byť prejednávané na súdoch v Anglicku a vo Walese a vy týmto neodvolateľne dávate svoj súhlas a podrobujete sa osobnej jurisdikcii spomenutých súdov pre všetky takéto účely. Napriek vyššie uvedeným, obidve strany si zachovávajú právo na podanie žaloby v akejkoľvek jurisdikcii , kde došlo k porušeniu dohody a keď vyššie uvedené nie je možné uplatniť.

10. Kontaktujte Black & Decker Európa

Privítame vaše pripomienky k tomuto vyhláseniu o osobných údajoch. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia alebo našich služieb, kontaktujte nás na e-mailovej adrese alebo nám napíšte na adresu Black & Decker Europe, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD. Všetky spätné väzby budú uložené v tejto kancelárii.